Pro autory

Jsi li bytostně přesvědčen, že je tvůj autorský počin schopen pomoci druhému povznést se do Jeho vyšších sfér a tak pozitivně pozměnit celospolečenský vývoj, pak své dílo v elektronicky psané podobě v programu  Word a zároveň autorsky načtené ve formátu mp3 pošli buď elektronicky či na datovém nosiči do naší redakce. Po splnění této podmínky bude posouzeno každé takto obdržené dílo a o jeho osudu budeš vyrozuměn do tří měsíců od jeho obdržení.